Schablon vid Rot-avdrag

Schablonsatser för hur stor andel arbetskostnaden utgör för olika typer av värmeinstallationer vid nyinstallation.

  • För gas, el- olje- eller pelletspannor är shablonsatsen 24 % av den totala kostnaden.
  • För vedpannor är schablonsatsen 28 % av den totala kostnaden.
  • För luft/vatten värmepump är schablonsatsen 30 % av den totala kostnaden.
  • För solfångare och bergvärme är schablonsatsen 35 % av den totala kostnaden.

Ett exemepel: Om totalt pris för installation av bergvärmesystem inkl arbetskostnad är 100.000,- inkl moms.

100.000 x 0,35 = 35.000,-
Rot-avdrag (30 %): 35.000 x 0,3 = 10.500,-
Totaltkostnad: 100.000 – 10.500 = 89,500,-

Observera att schablonkostnaden är en rekommendation från Skatteverket och inte tvingande.